Brannstopp.org

Brannsikring betong

 

Betong har grunnet sin gode brannmotstand i en årrekke vært et av de mest benyttede byggematerialer i Europa og verden forøvrig. Selv om betong er et ikke-brennbart materiale, finnes det tilfeller hvor også betongkonstruksjoner må påføres brannsikring for å oppfylle krav til brannmotstand og bæreevne. Utfordringen betong møter ved branntilløp er sprekker og brist i bæreevne. Med tanke på brannsikkerhet og tryggheten til brukere av byggverk må man vurdere nøye hvilke materialer man skal benytte i byggeprosessen. Norge topper dessverre internasjonal brannstatistikk, særlig i forbindelse med materielle skader etter brann. Godt over halvparten av brannene i Norge er boligbranner. Brannspredning som følge av utstrakt bruk av brennbare bygningsmaterialer og konstruksjoner er en av dem. Andre årsaker kan være mangelfull eller feil prosjektering, sviktende kontroll under utførelsen og en rekke endringer i et senere stadium av byggeprosessen som reduserer brannsikkerheten. Norge har enorme mengder skog og dermed har tre alltid vært et naturlig byggematerial for norske byggherrer, både offentlig og privat. Om vi gjør som mange andre land i Europa, og i større grad går bort fra tre som konstruksjonsløsning og heller fokuserer på mur og betong, vil det bidra til et tryggere bygg og færre branner med det skadeomfanget vi ser i dag.

 

 

Hvorfor bygge med mur og betong

Det er en rekke grunner til at mur og betong er det foretrukne bygningsmateriale over store deler av Europa og verden forøvrig. Mur og betong brenner ikke, og mur og betong gir en rimelig og sikker brannbeskyttelse uten bruk av ekstra lag med brannbeskyttende overflater og kledninger. Mur og betong i brannskillende konstruksjoner er en effektiv og sikker måte å hindre brannspredning på. Mur og betong gir varig vern mot brann som følge av bestandighet og varige kvaliteter. Mur- og betongkonstruksjoner som er riktig utført og som får jevnlig tilsyn i byggets levetid, gir en meget høy pålitelighet og begrensede vedlikeholdskostnader. Kanskje aller viktigst er det at en konstruksjon i mur og betong kan i de aller fleste tilfeller rehabiliteres etter en brann. I tillegg hindrer yttervegger i mur eller betong ildspåsettelse.

 

 

Hvordan brannsikre mur og betong

I de fleste tilfeller vil en korrekt oppført konstruksjon i mur og betong ikke kreve videre brannsikring. I private bygg er det i dag ingen krav til brannsikring av mur og betong. Derimot er kravene for offentlige bygg og konstruksjoner noe strengere. I de fleste tilfeller er det ikke krav til brannsikring av mur og betongkonstruksjoner, men det finnes visse unntak. Om et eldre bygg endrer brukerstatus eller bærekraftige vegger bygges om, må vegger kles med brannhemmende plater. Det samme gjelder om nye gjennomføringer borres i eksisterende brannvegger og/eller celler. Eksisterende vegger av mur eller betong som inneholder jernbinding av eldre dato, vil også kunne være påkrevd å måtte kles med brannplater. Dette avhenger igjen av bruken av bygget, og hvordan byggets brannceller er tilpasset nyere brannkrav.

 

 

Brannplater til mur og betong

Brannplater til mur og betongkonstruksjoner, eller såkalte steinullplater, er produsert ved å hardpresse steinull. Steinull er kjent for sin naturlige brannhemmende egenskaper og ved å hardpresse dem i plater kan de motstå temperaturer på opp til 1000 grader celsius i 2 timer. Dette gjør steinullplater til markedets mest brannsikre bygningsisolasjon, og det materiale som er nærmest betong i brannsikkerhet. Råmaterialet i steinull er den vulkanske steinarten diabas. Stein brenner som kjent ikke, men smelter ved svært høye temperaturer. I steinullplater blandes diabas med blant annet kalkstein, sammen smelter de sammen og omdannes til steinull i form av plater og matter. Alle steinullprodukter tåler temperaturer på godt over 1000 °C uten å smelte. Platene kan på mindre flater monteres med spesiallim, mens man på større flater må bruke stålplugger som føres gjennom konstruksjonen, før de festes med brannherdede skruer på begge sider.

 

Privacy Policy