Brannstopp.org

Brannsikring raftekledning

I 2016 omkom 40 personer i boligbranner i Norge, og det har nærmest blitt en vane at julemåneden desember er den verste branntiden på året. Norge har i en årrekke toppet internasjonal statikk hva gjelder boligbranner. I løpet av de siste 25 årene er det 2008 som ble det verste året med 82 omkomne personer i boligbranner. 2015 er året med færrest omkomne med 35. Ifølge tall fra branndirektoratet er det eldre og pleietrengende, personer med nedsatt funksjonsevne og rusmisbrukere som er spesielt utsatt for å omkomme i boligbranner. Tall fra DSB viser at cirka 75 prosent av dem som omkommer i brann er i disse gruppene. Personer over 70 år har fire til fem ganger høyere risiko for å omkomme i brann sammenlignet med resten av befolkningen. Siden 1979 har det i snitt omkommet 64 personer i branner hvert år i Norge. En dyster statistikk vi ikke ser ut til å få bukt med. Vi vet at tidlig varsling øker sjansen for å redde seg ut i tide, og alle boliger skal ha minst en røykvarsler i hver etasje. Alarmen skal kunne høres tydelig på oppholdsrom og soverom, også når døren mellom rommene er lukket, men det er for lite. Selv med røykvarslere i alle rom, brenner det som aldri før i Norge, og vi ser ut til å gjøre lite, eller ingenting, for å endre den dystre statistikken.

 

 

Brann i trebygg

Norge er kjent for sin trebebyggelse. Vi har alltid vært ledende innen trebebyggelse og flere av verdens eldste trebygg er å finne i Norge. Vi har også verdens høyeste trehus, i Brumunddal finner man et høyhus på 17 etasjer som sto ferdigstilt så sent som 2016. Treverk har alltid vært en favoritt blant norske byggherrer og arkitekter, men vi betaler en høy pris for våre byggetradisjoner. 64 døde hvert år grunnet boligbranner, de aller fleste i nettopp trebygg, er en alt for høy pris å betale. Årsaken til alle boligbranner i Norge er mange. Selv om Norge er på verdenstoppen når det kommer til brannsikkerhet i private hjem, er vi fortsatt i verdenstoppen når det kommer til omkomne. Røykvarslere og slukningsutstyr er ikke nok. Skal vi få slutt på meningsløse dødsfall grunnet boligbranner må vi ta alvorlige grep.

 

 

Brannsikring av trebygg.

Det er i dag en rekke krav til brannsikkerhet i private boliger. Både byggherre og entreprenører er pliktig å se til at de følges og et bygg vil ikke få ferdiggodkjennelse om det er feil eller mangler i for eksempel det elektriske anlegget eller det ikke er riktig jording på våtrom. Men dette er ikke nok. Dette sikrer bare at man minsker muligheten for brann. Det hjelper ikke om uhellet er ute. Vi må sikre vår bygg bedre om vi skal hindre dødsfall og enorme skader slik det er i dag. Beste mulighet for sikring av private boliger med raftekledning er at man setter krav til bruk av såkalte FireFree ScandiBoards til all raftekledning. FireFree ScandiBoards har den unike evnen at de ser ut som helt vanlige raftekledning, de kan behandles med alle typer husmaling som er på markedet i dag, og de kan motstå temperaturer på opp til 900 grader i over 1.5 timer. ScandiBoards koster selvsagt mer enn vanlig raftekledning, men de kan redusere antall omkomne og materielle skader med over 70% kontra dagens kledning. ScandiBoards leveres også i plater i størrelse 210×60, noe som gjør dem perfekt egnet til brannisolering av tak og innevegger. Skal man absolutt bygge i tre bør man i det minste utnytte de moderne materialene som er på markedet, slik at man sikrer seg og sine best mulig.

 

Privacy Policy