Brannstopp.org

Brannsikring stål

Stål er en av våre mest benyttede byggematerialer. Pris, tilgjengelighet og konstruksjonsstyrke er avgjørende faktorer når stål benyttes til konstruksjon. Utfordringen er at stål har dårlige branntekniske egenskaper når det utsettes for høye temperaturer. Stålets bærekapasitet vil allerede ved 500 grader celsius være halvert. Selv om 500 grader høres mye ut, er faktum at ved vanlig brannutvikling oppnår man 500 grader allerede etter 7 minutter. Riktig brannsikring av stålkonstruksjoner er kritisk for at et bygg skal kunne motstå et branntilløp lenge nok til at bygget kan evakueres. Brannsikring av stål kan utføres på en rekke ulike måter, som innbygging, skum, maling og herding.

Maling

Brannsikring av stål ved hjelp av brannmaling er den mest utstrakte måten å behandle stålkonstruksjoner på. Ved en brann vil brannmaling allerede ved en temperatur på 200 grader celsius svelle opp til et beskyttende sjikt som hindrer at stålet oppnår en kjernetemperatur på over 500 C i opptil 1 time. Brannmaling påføres normalt i tykkelser fra 500 my opp til 2000 my. Antall my (filmtykkelse) avhenger av blant annet av brannklasse, type stålprofil og lastutnyttelse på den aktuelle stålkonstruksjonen. Tykkelse på brannmalingen som er påført kontrolleres med mymåler. 1000 my tilsier en tykkelse på malingen på 1 mm. Brannmaling for stålisolering kommer både som løsningsmiddel og vannbasert maling. Bruksområde, spenn i konstruksjon og totalt lasteutnyttelse er avgjørende for valg av produkt og my tykkelse. Brannmaling som beskyttelse av stålkonstruksjoner ble tidligere bare benyttet i kjellere, loft og skjulte konstruksjoner, men nye produkter og nye påføringsteknikker har ført til at brannmaling i dag fremstår med en helt ny overflatefinish. Der man før fikk tykke og ujevne lag maling med mye appelsinhud, framstår brannmaling i dag med en overflate mer lik en klassisk oljemaling. Fritt fargevalg av toppstrøk innenfor NCS fargeatlas og RAL-fargesystemet er også kommet til de senere år.

Steinullplater

Ved lange spenn i konstruksjonen eller lasteutnyttelse over 65% er det ikke lengre å anbefale brannmaling som behandling. På konstruksjoner av denne typen er steinullplater eneste måte å oppfylle gjeldende brannkrav. Steinullplater produseres ved å hardpresse steinull. Steinull er kjent for sin naturlige brannhemmende egenskaper og ved å hardpresse dem i plater i ulike størrelser kan de motstå temperaturer på opp til 1000 grader celsius i 2 timer. Dette gjør steinullplater til markedets mest brannsikre bygningsisolasjon. Råmaterialet i steinull er den vulkanske steinarten diabas. Stein brenner som kjent ikke, men smelter ved svært høye temperaturer. I steinullplater blandes diabas med blant annet kalkstein, sammen smelter de sammen og omdannes til steinull i form av plater og matter. Alle steinullsprodukter tåler temperaturer på godt over 1000 °C uten å smelte. Ikke bare tåler de enorm varmebehandling, men ulikt mange andre brannhemmende produkter, avgir ikke steinullplater noe skadelige gasser ved brann.

Steinullplater egner seg også godt til brannisolering i råbygg. Platene er ekstremt vannavstøtende, noe som åpner for at arbeidet med brannisoloering kan startet så snart råkonstuksjonen er oppe. Dette medfører betydelig besparelser både i tid og materialbruk. Ved å starte montering allerede ved råbyggstatus, oppnår man også betydelige besparelser i ettertetting av gjennomganger og fuger, da platene kan monteres på hele konstruksjonen i ett. Platene er lette å jobbe med og tilpasses enkelt med hjelp av håndsag og kniv. Selve monteringen skjer ved at såkalte cups sveises direkte til konstruksjonen før platene monteres.

Brannskum

Brannskum er en vel anvendt metode for brannsikring av stålkonstruksjoner. Selv om metoden fortsatt er godkjent under norsk standard 1580, er metoden lite utstrakt i dag. Mye av årsaken til dette er alvorlige branner de siste 20 årene, hvor det i ettertid har kommet fram brannskummet ikke har hatt den forventede effekten. Spesielt ved montering på konstruksjoner over tak har det vist seg utfordrende å oppnå riktig tykkelse på brannskummet.

 

Privacy Policy