Brannstopp.org

Brannsikring tetting

Krav til branntetting har de siste 20 årene gjennomgått utallige endringer. Produkter som var ansett som tilstrekkelige for 10 år siden, er ikke lengre å anse som god nok. Dette faller ikke utelukkende på at materialer for 10 år siden ikke var tilstrekkelig brannhemmende. Grunnen ligger vel så mye i nye byggemetoder og forsking som har avdekket nye potensielle farer man ikke var oppmerksom på tidligere. Nye byggemetoder, og økt bruk av skjulte anlegg, har medført nye utfordringer til brannsikring. Spesielt branntetting har gjennomgått store endringer. Utstrakt bruk av skjult anlegg fører til økt antall gjennomføringer som må tettes. Selv om nyere kabler følger de strengeste krav til brannsikkerhet, er det fortsatt en utfordring når flere titalls kabler trekkes gjennom samme gjennomføring. Dette har åpnet for nye utfordringer både under selve byggeprosessen og ved overlevering av ferdige bygg.

 

 

Brannputer

Krav til midlertidig branntetting under byggeprosessen byr på store utfordringer for både byggherre og byggefirma. Alle gjennomføringer som bryter brannvegger mellom ulike sektorer i bygget, skal brannsikres når arbeid ikke pågår. Dette har, fram til brannputene kom på markedet, medført betydelige økonomiske kostnader. Ved å investere i brannputer vil man kunne kutte prisen på anbudet betraktelig. Brannhemmende puter kan monteres uten verktøy og kan brukes om igjen utallige ganger om man behandler dem riktig. Ved en eventuell brann, ekspanderer putene og sikrer dermed et effektivt brannskille. Brannputer består av varmeekspandere materiale som ekspanderer allerede ved 150 grader celsius. Ekspansjonskurven er 1:2.5 innen 30 min/600C. Putene kommer i ulike størrelser og kan monteres i gjennomganger fra 20 cm til 1,2 meter i radius.

 

 

Brannmansjett

 

Brannmansjett, eller brannstruper som de også kalles, er designet for å sikre branntetting av rør og kabelgjennomføringer. Mansjettene kan brukes på alle gjennomføringer i brannskillende vegger og dekker når disse brytes med gjennomgående plastrør og plastrør i bunt. Brannmansjett kan benyttes på vegger og dekker av gips, mur eller betong. Hver brannstruper består av et grafittbasert, svellende materiale montert i en plastcontainer som reagerer på varme og tetter hulrommet ved brann. Mansjetten festes enkelt rundt de tekniske gjennomføringen uten bruk av verktøy, og arealt rundt rørstruperen tettes deretter med gipsmørtel eller brannplate. Gipsmørtel til ettertetting skal oppnå en minimumsdybde i begge retninger på 3 cm. Brannmasjetter er godkjent for montering på gjennomføringer opp til 28 cm. i diameter.

 

 

Brannskum

 

Brannskum er en av de eldste brannhemmende tetningsstoffene på markedet. Selv om det fortsatt under norsk standard 1114-559 er tillatt som tetningsmasse, skal man være oppmerksom på at så fremt gjennomføringen som tettes med skum er over 18 cm i diameter, kreves det at begge sider av gjennomføringen bekles med brannhemmende plater eller dobbel 9 mm gips etter at skummet er ekspandert og herdet. Skal brannskum benyttes for branntetting på offentlige bygg kreves det at skummet er av typebetegnelse 1 K Professional, som er en hurtigherdende, 1-komponent polyuretanskum med brannhemmende egenskaper. Ved bruk i private hjem eller campingvogner og kjøretøy, kan man fortsatt benytte brannskum av typen K17. Man må dog være oppmerksom på at brannskum av typen K17 ikke har samme holdbarhet som 1K, og man må derfor forsikre seg om at skummet ikke er gått ut på dato.

 

 

Brannplater

 

Brannplater er en spesialplate for brannbeskyttelse som brukes til vegg og himling. Platen kan også brukes til brannisolering av bærende stålkonstruksjoner der begrenset tilgang hindrer behandling med brannmalingssystemer. Brannplater kan også benyttes på mindre flater der gjennomføringer i himling og vegger krever ekstra brannhindring grunnet ulike gjennomrøringer. Norsk standard stiller også krav til montering av brannplater i bakkant av alle varmekilder som overstiger en overflatetemperatur på 110 grader celsius. Brannplater leveres i ulike materialer, størrelser og med en lang rekke ulike overflatebehandlinger. Brannplater monteres enkelt, og krever i de fleste tilfeller lite verktøy.

 

Privacy Policy