Brannstopp.org

Kurs

Brannkurs er noe alle i Norge burde gjennomføre. Brannvesenet har i mange år tilbudt gratis kurs flere steder i landet, men grunnet kutt i budsjett og liten etterspørsel er de aller fleste tilbud i dag lagt ned. Vi er en nasjon av trebyggere og mer enn 80% av private bygg i Norge er bygd i tre. Vi er alle pliktig å bestå førstehjelpskurs, men brannkurs er det dessverre ingen krav om. Norge er på topp i Europa når det kommer til boligbranner og over 50% av alle branner i Norge er nettopp boligbranner. Årsaken til den dramatiske statistikken er mange; vedfyring, overbelasting av strømnettet og utstrakt bruk av stearinlys, for å nevne noen. Årlig utbetales det mellom 3 og 4 mrd. kroner i brannskadeerstatninger fra norske forsikringsselskaper, og tendensen har vært økende de siste årene. Dette medføre ikke bare enorme skader og tap av menneskeliv, men det medfører økte forsikringspremier for oss alle. Om vi ønsker at Norge ikke skal innta topplasseringen på brannstatistikken og at våre allerede dyre forsikringspremier skal stagnere, og på sikt reduseres, må vi ta tak, alle som en. Ønsker du å beskytte deg og dine mot brann? Da bør du melde deg på brannvernkurs. Det finnes en rekke tilbydere av ulike brannkurs over hele landet. Alt fra forebyggende kurs i brannvern, slukningskurs, kurs om hvilke materialer man bør unngå i huset sitt, og samt ulike typer slukningsutstyr beregnet for private hjem, for å nevne noen. Kursene vil gi deg utfyllende kunnskap om brannforebyggende arbeid, slokkingsmetoder, slukningsmidler, branntekniske lover og forskrifter, førstehjelp, med mer.

 

 

Brannsikring for private hjem

Det aller viktigste man kan gjøre er å installere røykvarslere i alle rom. Man kan selvsagt benytte seg av batteridrevne røykvarslere, men om man har mulighet er det å anbefale at man kontakter et alarmselskap. Ved å installere innbruddsalarm er man også godt sikret mot brann. Ikke bare kan man velge å få installert brannvarsler i tillegg til røykvarslere, men alle alarmer er koblet direkte opp til alarmselskapet som kan melde brannvesen om uhellet er ute, selv om du ikke er hjemme eller allerede er slått ut av røykforgiftning. Sannheten er at de aller fleste som omkommer i boligbranner i Norge er døde lenge før flammene kommer fram. Det er røyken som dreper, og den kjenner man sjelden eller aldri om brannen oppstår etter at man har gått til sengs for kvelden. Skulle uhellet være ute er det viktig at man har utstyr for å slukke mindre branner selv. Om man ikke klarer å stoppe brannen i sin helhet, kan man kjøpe seg dyrebar tid mens man venter på brannvesenet. Det er en lang rekke slukningsutstyr for private hjem på markedet i dag. Alt fra det tradisjonelle pulverapparatet, til brannpledd og slanger koblet direkte til byggets vannkilde. Uansett hvilken type slokkingsutstyr man bestemmer seg for, er det avgjørende at alle i husstanden vet hvordan utstyret skal brukes riktig. Ved en eventuell brann kommer man ikke langt om man ikke vet hvordan utstyret skal brukes for å oppnå full effekt. I tillegg er det viktig at man tenker gjennom plassering av slukningsutstyr. Det er lite hjelp i et pulverapparat man ikke har tilgang på. Man bør derfor installere pulverapparat i alle soverom i huset, samt kjøkken. På kjøkkenet er det også å anbefale at man har et brannteppe lett tilgjengelig. Branner som starter på kjøkkenet er en av de viktigste årsakene til at bygg i dag blir totalskadet. Nå er ikke en brann på kjøkkenet nødvendigvis farligere enn en brann i andre rom, men en brann på kjøkkenet starter ofte i en panne eller kjele, og olje og fett er i de fleste tilfeller synderen. Prøver man å stoppe en fett- eller oljebrann med vann, vil man bare spre brannen til andre overflater. En brann som starter på kjøkkenet må som ofte kveles, det vil si man må hindre at brannen får oksygen. Ved å legge et brannteppe over kilden, vil brannen i løpet av kort tid slukke av seg selv da den har fortært tilgjengelig oksygen.

 

Privacy Policy