Brannstopp.org

Om Brannstopp Norge

Brann i byggverk fører med seg store konsekvenser, og både liv og verdier går tapt hvert år. Årlig omkommer 50 til 60 personer i branner i Norge. Vi har rundt 3 000 bygningsbranner hvert år og forsikringsselskapene betaler ut opp mot 5 mrd. kroner hvert år. Norge inntar dessverre topplasseringen hva gleder antall boligbranner og omkomne i verden. En rekke tiltak og markedskampanjer forteller oss hvert år hva vi må huske på, og hvordan vi best skal beskytte oss mot brann, men så langt har det ikke fungert. Det brenner som aldri før i Norge. Dette ønsker vi i brannstopp.no å gjøre noe med. Vi jobber iherdig for å informere både byggherrer, arkitekter, entreprenører og privatpersoner om ulike brannfarer og sikkerhetstiltak vi alle burde være oppmerksomme på.

Regelverk og standarder

Godt regelverk og gode standarder på brannsikkerhet medvirker til å redde liv og spare oss for enorme summer. Gode standarder kan også bidra til at byggherrer og arkitekter velger mer økonomiske og effektive løsninger ved nybygg. Drifts- og vedlikeholdsfasen til bygget kan også forbedres betraktelig om man gjør de rette valgene i en tidlig fase av byggeprosessen. Brann som fenomen utgjør et tverrfaglig og komplekst fagområde, og behovet for standarder og veiledninger innenfor dette fagområdet er tilsvarende stort og bredt. Problemet i dag er at selv om det er mange regler og nye standarder kommer til jenlig, er det ikke nok. Vi må stille strengere krav. En standard er til lite hjelp om den ikke følges opp med krav og restriksjoner.

Standardiseringsarbeidet

Standardiseringsarbeidet på området brannsikkerhet omfatter alt fra utstyr til å oppdage og varsle brann, og utstyr som bidrar til å slukke brann. Standard Norge utvikler standarder for hvordan vi skal prøve å klassifisere bygningsmaterialers og produkters egenskaper ved brann. Det vil si hvordan de bidrar til brannutvikling eller hvordan de motstår et brannforløp. Brannstopp.no har i en årrekke fulgt arbeidet og de ulike forskningsrapporter som ellers bare blir lest av spesielt interesserte. Fakta er at brannsikkerhet har kommet utrolig langt de senere årene. Vi har bare ikke innført lover og regler som krever at byggherrer skal bruke de ulike materialene og tiltakene som er tilgjengelig. Selvsagt er det et spørsmål om økonomi. Brannverntiltak og nye moderne materialer er ikke billig, men det er heller ikke regningen norske forsikringsselskap får hvert år. En regning som de igjen sender sine kunder, via økte premier.

Hva kan vi gjøre?

Årsaken til at det brenner så mye i norske hjem er mange og ofte kompliserte å forstå, men det betyr ikke at vi kan gi opp. Norge er et moderne land med et forskningsmiljø i verdensklasse. Vi kan ikke si oss fornøyd med at 60 mennesker dør hvert år, og bygninger og materialer for milliarder av kroner går tapt. Nå må det norske folk våkne opp og ta ansvar. Både privatpersoner og politikere må på banen. Vi kan ikke si oss fornøyd med tingenes tilstand lengre. Materialer og teknikken har vi, alt vi trenger å gjøre er å ta dem i bruk. Det offentlige Norge har flere ganger klart å gjennomføre vanskelige tiltak ved hjelp av pisk og gulrot. Det offentlige må nå stille strengere krav og forsikringsselskapene må komme på banen. Branntiltak er ikke rimelig, men sammen kan vi snu trenden og spare samfunnet for enorme summer og utallige menneskeliv.

Ønsker du å støtte Brannstopp.no sitt arbeid, eller søker du mer informasjon enn du finner på vår nettside, er du velkommen til å kontakte oss. Vi svarer på alle forespørsler og takker vennlig for all hjelp vi mottar i vårt arbeid.

 

Privacy Policy