Brannstopp.org

Brannsikring fuging

Brannsikring er ofte en utfordrende jobb som krever både utstrakt kunnskap og tålmodighet. Dette er sjelden mer sant enn når det kommer til branntetting av fuger. Fuger er alle typer mindre sprekker og åpninger man finner mellom ulike byggematerialer, vegger, himlinger, dører og gulv. Selv om fugene kan virke harmløse er det viktig at de tettes riktig i henhold til gjeldende brannkrav. Utfordringen med å tett fuger er at de ofte strekker seg over mange meter av bygget. En fuge kan variere i lengde fra noen få centimeter til mange titalls meter. For at brannsikkerheten skal opprettholdes er det helt avgjørende at fugen har samme tykkelse hele veien. Selv den minste sprekk eller ujevnhet i tykkelse kan medføre at hele fugen faller under brannkravet. Fugemasse som brannsikring kan benyttes på alle typer fuger i størrelse 0,2 mm til 50 mm. Ved fuger som overstiger 40 mm i bredde anbefales det å benytte fugbånd for ekstra sikkerhet og materialbesparelse.

 

 

Akrylmasse

Pyrocoustic akryl brannmasse er en akrylbasert brannfugemasse som brukes til å gjenopprette brannbeskyttende egenskapene til vegg og gulvkonstruksjoner der det er åpninger eller gjennomføring som må dekkes til for å oppnå de brannkrav som er pålagt bygget. Pyrocoustic brannfugemasse er enkel å påføre, overmalbar etter 2 timer og har utvidende egenskaper som fører til at den ekspanderer 1: 3,5 ganger ved oppvarming. Massen vil ekspandere allerede ved 140 grader celsius. Akrylbasert brannfugemasse er godt egnet til alle typer bygg hvor krav til branntetting ikke overstiger klasse 2240-147. Akrylmasse har også den egenskap at den kan overmales med både akryl, emoulusjon og oljebaserte malinger.  

 

 

Silikonmasse

Brannfugemasse basert på silikon er en 1-komponent fugemasse, egnet for tetting rundt branndører, skorsteiner, rørgjennomganger, ventilasjonskanaler og i forbindelse med sentralvarmeanlegg etc. Silikonbaserte masse kan motstå temperaturer opp til 1200 grader celsius. Alle masser av denne typen kommer i fargen svart, men flere av produsentene leverer masser som er overmalbar med ulike typer maling. Silikonbasert brannmasse kommer i flere ulike brannklasser, men på generelt grunnlag kan de benyttes ved maks dimensjon på stålrør 60 mm i diameter, og en maksimal fugebredde på 25 mm i bredde. Ved tetting rundt branndører er det utelukkende silikonbasert masse som er godkjent under brannteknisk klassifisering 2283-167.

Silikonbaserte brannmasser krever noe mer ved moterning enn akrylbaserte masser. Silkonmassen er tyngre og det er alltid å anbefale at den monteres med en fugepistol tilkoblet kompressor. Avhengig av bredde og dybde på fugen, er massen herdet og klar for overflatebehandling på 3 til 8 timer. Ved montering anbefales det at montøren benytter gummihansker da massen kan føre til irritasjon i huden. Ved bruk i tette rom, må tilstrekkelig utlufting sikres om man skal montere mer enn 3 kilo masse. Der tilstrekkelig utlufting ikke kan tilføres rommet, skal åndedrettsvern benyttes i alle tilfeller.

 

 

Fugebånd

Brannfugebånd er et produkt bestående av intimiderende Polyuretanskum og Insulfrax papir. Produktet kommer i forskjellige bredder, tykkelser og lengder. De fleste båndene kommer med dobbeltsidig tape på ene siden som gjør monteringen veldig enkel. Brannfugebånd anvendes ved fuger og sprekker som skal oppfylle brannklasse EI60 og EI90. Båndene ekspanderer opp til 10% av fugebredden og tåler en forskyvning i konstruksjonen på opp til  7,5% av konstruksjonens totale tykkelse. Båndene kan dermed fint brukes i bygg hvor det forventes at konstruksjonen kommer til å sette seg over tid. For betong, murverk og lettbetongvegger på opp til 100 mm i bredde skal det benyttes 2 stk. fugebånd for å oppnå brannklasse EI90 og EI120. Ved riktig montering av 2 stk. bånd økes ekspansjonsevnen til 25% av fugebredden og forskyvning som kan belastes båndene øker til 12% av konstruksjonens totale tykkelse.

 

Privacy Policy